Tím skúsených lingvistov

Zabezpečujeme profesionálne služby v oblasti prekladateľstva z aj do cudzích jazykov.


Úradné a neúradné preklady

V našej spoločnosti prekladáme úradne overené preklady požadované rôznymi inštitúciami a taktiež neúradné preklady.


Sme tím lingvistov, zabezpečujúcich profesionálne služby v oblasti prekladateľstva z aj do cudzích jazykov. Ponúkame preklady akýchkoľvek textov v jazykových kombináciách angličtina - francúzština - španielčina - nemčina - slovenčina. Preklady sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi s vysokoškolským titulom v odbore tlmočníctvo/prekladateľstvo.

Naše služby

1
Úradné preklady

Bezplatná cenová kalkulácia

Úradne overené preklady (tzv. súdne preklady = preklady s pečiatkou) sa používajú v úradnom styku s rozličnými inštitúciami, s orgánmi štátnej správy, s veľvyslanectvami, v styku so zahraničnými zamestnávateľmi a pod. Pre úradne overený preklad sa rozhodnite v prípade, že ho od vás požaduje daná inštitúcia. Viac

2
Neúradné preklady

Bezplatná cenová kalkulácia

Neúradné preklady sú preklady bez úradného overenia (pečiatky). Sú vykonávané rýchlo a jednoducho. Stačí nám poslať email s vašimi požiadavkami, my vám pošleme cenovú ponuku, uskutočníme preklad a pošleme ho späť priamo na váš email. V prípade, ak by bolo potrebné osobné stretnutie, vieme sa prispôsobiť vašim požiadavkám. Viac

3
Korekcie textov

Bezplatná cenová kalkulácia

Jazykové korektúry sú dôležitou súčasťou každého kvalitného prekladu. Ide o kontrolu formálnej a obsahovej správnosti textu.
Vy môžete mať jazykové korektúry vašich prekladov vyhotovené priamo v našej spoločnosti. Korigujeme nielen slovenské texty, ale aj texty písané v iných jazykoch.

Go to top